ROLDA laat NOOIT gezonde honden inslapen.

Wij keren NOOIT onze rug toe naar een hond in nood.

Wij geven een zorg voor ALTIJD.

Wij geven
NIET op.

Ons werk helpt dieren in Roemenië ALTIJD en ONMIDDELBAAR!

Als u toevallig als hond op de slechtst mogelijke plek bent geboren…
U, lieve mens, bent de laatste hoop voor deze hond!

Honden lijden op straat

Het leven van honden in publieke asielen is een nachtmerrie

Dieren worden vaak misbruikt

Roemenië heeft verreweg het grootste probleem van zwerfhonden overpopulatie in vergelijking met alle andere oostelijke en zuidoostelijke landen in Europa. Miljoenen onschuldige dieren zijn gedoemd om te lijden en te sterven vanaf het moment dat ze worden geboren. Alvorens hun ogen zelfs nog maar open zijn, bezwijken miljoenen pasgeboren hondjes aan honger, ziekte en geweld. Maar onze ogen zijn open. We kunnen hun lijden zien.

Tragisch genoeg krijgt de situatie veel minder aandacht en belangstelling van de media, dit in vergelijking met landen zoals Griekenland, Turkije en Spanje. Vooral omdat Roemenië geen belangrijke toeristische bestemming is. Er zijn geen buitenstaanders om de pijn te zien die onze verlaten en mishandelde dieren doorstaan. De dieren blijven helaas uit het zicht, uit het hart en zijn van weinig belang voor de internationale media.

Help ROLDA om mishandelde, verwaarloosde, dakloze dieren in Roemenië te redden! Deze dieren verliezen nooit de hoop, ze klampen zich eraan vast. Zoals we dat doen, elke dag. Hoop is een onschatbaar geschenk dat we kunnen geven aan de miljoenen misbruikte en verlaten Roemeense zwerfdieren. Welk wezen vecht niet om zijn leven te behouden en strijdt niet tegen onmogelijke kansen om hun jongen te beschermen en te verzorgen? We hebben veel meer gemeen met onze viervoetige metgezellen dan we misschien beseffen. En we hebben de kracht om hun leven te veranderen, om ze een veilige, fatsoenlijke toekomst te geven.

Zonder ons? Dan hebben die dieren niets en niemand. We werken om gerechtigheid te eisen voor de vergetenen, voor degenen die geen stem hebben om mee te spreken. Deze droom is mogelijk, maar alleen met UW steun.

Lees verder

Wij concentreren ons op:

Dakloze dieren redden, medische zorg verlenen en onderdak bieden

Hondenopvangcentrum 1

waar we geredde honden van alle leeftijden voorbereiden op hun nieuwe eeuwige thuis.

  • Geopend in 2003
  • Budget: €3000 per maand
  • Capaciteit ongeveer 70 honden

Hondenopvangcentrum 2

waar we dagelijkse zorg en revalidatie bieden aan honderden honden, evenals permanente opvang van veel senioren, als ze niet worden geadopteerd.

  • Gestart in 2007
  • Budget: €15000€ per maand
  • Capaciteit ongeveer 650 honden

Ons werk wat de dieren betreft omvat:

Educatie

Er zijn geen projecten voor Morgen als de jonge generatie niet voorbereid en voldoende opgeleid is om in lijn met de missie en waarden van ROLDA door te gaan,. ROLDA organiseert verschillende creatieve (ontwerp-, literatuur-) wedstrijden voor de jongste lokale bevolking om hen te helpen verantwoordelijke eigenaren van gezelschapsdieren te worden.

Read More

Hulp aan arme gemeenschappen

ROLDA levert de vaccinaties, sterilisatie, microchips en andere diensten die ervoor zorgen dat mensen met een laag inkomen kunnen voldoen aan de restrictieve en dure wetgeving. Dit is de enige oplossing voor arme gemeenschappen om hun geliefde huisdieren thuis te houden en een humaan alternatief om het aantal geboren welpen of verlaten dieren drastisch te verminderen.

Read More

Steriliseer/Castreer

ROLDA financiert steriliseer/castreer campagnes, het enige humane alternatief om het enorme aantal honden dat hun lijden op de Roemeense straten reproduceert te controleren. Naast het voorkomen van de geboorte van duizenden nieuwe puppy's, is sterilisatie/castratie een efficiënte metode om het risico op sommige soorten kanker te verminderen.

Read More

Dakloze honden uit het overheidsasiel

Telkens wanneer het ons lukt om plaats te maken in onze opvangcentra voor nieuwe honden, gaan we naar het overheidsasiel en redden wat honden uit die hel. We weten dat we ze niet allemaal kunnen redden en ja, elk bezoek aan het plaatselijke asiel is pijnlijk en emotioneel, maar ook een ontsnappingsplan voor de geselecteerde honden. Voor hen verandert op

Read More

Het redden van ezels

Ezels zijn de eerste categorie werkdieren die worden uitgebuit, misbruikt en achtergelaten om te sterven of eindigen als vlees voor de illegale handel. Om ezels die onderdak en/of medische zorg nodig hebben te huisvesten, opende ROLDA een klein opvangcentrum. ROLDA startte eveneens een project van gratis thuiszorg voor ezels die tot een arme plattelandsgemeenschap behoren.

Read More

Internationale vrijwilligers

Het hart en de ziel van ons goede doel: de vrijwilligers. Ze zetten hun tijd, vaardigheden en energie in voor de stemlozen in Roemenië. In de loop der jaren hebben we vrijwilligers mogen verwelkomen uit de VS, Australië en vele landen uit Europa. Als u over speciale vaardigheden beschikt, kunt reizen en onze centra in Roemenië kunt bezoeken, als u

Read More

Internationale adoptie

Een thuis is het meest bijzondere dat iemand een hond kan bieden. En de hond heeft een paar dingen terug te geven: dankbaarheid, loyaliteit, toewijding, vriendschap en ware liefde. Het is een win-win situatie. In heel Europa zijn op succesvolle manier reeds honden geadopteerd en een paar in de Verenigde Staten. Een adoptievergoeding en transportkosten moeten door de adoptant worden

Read More

Gedragsbeoordeling

De gedrags- en psychologische beoordelingen van onze honden stellen ons in staat om voor hen op succesvolle wijze een nieuwe thuis te vinden in Roemenië en in heel Europa. De opvang en het medisch personeel van ROLDA hebben veel ervaring met het interpreteren van de lichaamstaal en gedragspatronen van honden. We begrijpen dat honden hun leven veranderen, net als mensen.

Read More

Hondenopvangcentrum 2

Dit enorme project begon als een uniek alternatief om de zwerfdieren te redden van een onmiddelijk dreigende dood. Na onderhandelingen met de managers van de plaatselijke staalfabriek werd voor ROLDA duidelijk dat het bouwen van een groot opvangcentrum waar honden worden opgevangen totdat ze worden geadopteerd, de enige manier was om te voorkomen dat ze op brutale wijze massaal werden

Read More

Hondenopvangcentrum 1

Er is geen plaats zoals thuis. Maar wat als u een dakloze, mishandelde hond bent? Het „kleine asiel” van ROLDA is opgestart in 2003 en werd binnen enkele maanden al genomineerd tot een van de beste hondenopvangcentra van Roemenië. Deze plek vertegenwoordigt niet alleen het begin van ROLDA. Het vertegenwoordigt niet alleen onze trots. Het is een paradijs voor mishandelde,

Read More

Medische veterinaire zorg, voedsel en ondersteuning voor huisdieren uit arme plattelandsgemeenschappen

Mensen uit landelijke gebieden leven in armoede, hebben een slecht betaalde baan (of helemaal geen baan) en veel familieleden om voor te zorgen. Met een zwaar leven om van de ene op de andere dag te overleven, vertegenwoordigen de huisdieren van deze mensen (zoals honden, katten) geen financiële prioriteit voor hen. Geholpen door onze partners en sponsors, in samenwerking met lokale klinieken, betaalt ROLDA voedselhulp, vaccinatie, sterilisatie, microchips en andere medische nooddiensten voor de huisdieren uit plattelandsgemeenschappen. ROLDA doet dit zodat mensen met een laag inkomen:

• de dure dierenwetgeving kunnen naleven en zo boetes kunnen vermijden.
• hun geliefde huisdieren thuis kunnen houden in plaats van ze in de steek te laten
• een humaan alternatief hebben om het aantal ongewenste puppy’s of het aantal verlaten dieren drastisch te verminderen
• een menswaardig bestaan hebben en medische zorg aan hun huisdieren kunnen verlenen

Sterilisatie en Chipping

Voedselhulp

Het betalen van dierenartsrekeningen voor medische noodgevallen

Het schenken van hondenhokken

Programma´s in de gemeenschap voor mensen die dieren respecteren

Therapie voor senioren uit het bejaardentehuis

Het praten van de Toto taal om mensen (vooral kinderen) van de lichaamstaal van een hond bewust te maken en om mogelijke situaties waar honden misschien aggressief worden te vermijden.

Klik hieronder om te zien hoe ROLDA erin slaagde om in 6 jaar tijd een zwerfdieren populatie terug te brengen van 10.000 naar 1000, met behulp van humane methoden, minimale financiering en logistiek.

Het probleem van de overpopulatie van zwerfdieren aanpakken is echter slechts een tijdelijke oplossing. Het onder handen nemen van de echte oorzaken van die overpopulatie zal de percepties van de gemeenschap over hoe en waarom deze misbruik- en achterlatingsproblemen zijn ontstaan, blijvende oplossingen bieden. ROLDA is vastbesloten om deze problemen aan te pakken en heeft er vertrouwen in dat we, gezien onze jarenlange betrokkenheid bij redding, dierenopvang en lokaal gemeenschapswerk, zullen slagen. Falen is en zal nooit een optie zijn voor ons toegewijde team van internationale medewerkers en vrijwilligers.

Ons team redt honden, biedt hen onderdak en revalidatie, en herplaatst hen het hele jaar door. Niet alleen in Roemenië, maar in liefdevolle gezinnen over de hele wereld. Ons team werkt elke dag om de levens te redden van niet alleen honden, maar ook van vele andere dieren. De strategie van ROLDA is altijd gericht op het bieden van langdurige, blijvende, duurzame oplossingen voor het enorme probleem van verlaten, mishandelde zwerfdieren, en overal waar we kunnen.

Veel problemen in verband met dierenmishandeling en achterlating zijn grotendeels het gecombineerde resultaat van verwaarlozing en onverschilligheid van de gemeenschap tegenover deze arme zielen. Komt daarbij een gebrek aan begrip van de werkelijk trieste situatie van miljoenen gedumpte dieren in Roemenië. Gezinnen met een laag inkomen en senioren hebben de grootste problemen. Daarom werkt ROLDA zo hard in plattelandsdorpen om mensen op te leiden en zo het lot van de dieren en het leven in het algemeen te verbeteren voor al degenen die in die gemeenschappen leven.

De hoofdreden dat zwerfhonden bestaan, is omdat huisdieren worden achtergelaten, met als resultaat ongecontroleerde voortplanting. Als gevolg daarvan sterven talloze puppy’s en hun moeders langzaam. De mannetjes vechten en verwonden elkaar, en sterven ook op een pijnlijke manier alleen in de sloten, straten en lokale stortplaatsen. Soms worden burgers, zelfs kinderen, gewond. Er zijn zelfs doden gevallen.
Maar het hoeft NIET zo te zijn. Door samen te werken is dit geheel te voorkomen. ROLDA biedt gratis sterilisatie, vaccinaties en microchips aan voor zowel honden als katten, uit arme gemeenschappen. Dit zorgt voor een drastische vermindering van het aantal ongewenste puppy’s. Die kleine wezens die onvermijdelijk een langzame en pijnlijke dood zouden lijden, alleen op straat en in de steegjes.

Een eenmalige gift of een schenking van een nalatenschap wordt maximaal gebruikt ten behoeve van dakloze en mishandelde honden, en om dorpelingen met een laag inkomen te steunen, vooral dan senioren die niet willen dat hun viervoeters worden meegenomen en vernietigd. Om u eraan te herinneren, ROLDA is gevestigd in het zuidoosten van Roemenië en we werken onvermoeibaar om een van de armste streken van ons land te helpen. Onze opvangcentra zijn een echte thuis voor honderden honden. De enige thuis dat deze honden ooit hebben gekend. En het was nooit mogelijk geweest zonder u.

Door onze uiterst beperkte middelen op een verantwoorde, efficiënte en transparante manier te gebruiken, blijven we ons elk jaar aanpassen en verbeteren. We hebben twee private hondenreservaten gebouwd en blijven deze verbeteren en onderhouden. We bieden hulp aan arme gemeenschappen en bieden gratis sterilisatie, microchips en noodvoedselhulp aan voor hun huisdieren. We rehabiliteren bange en schuwe honden en geven ze de kans om geadopteerd te worden.

Ben je benieuwd naar de stappen die zijn gezet om van een halfwilde hond een perfect huisdier te maken?

Permanente, betekenisvolle verandering voor de miljoenen lijdende dieren wereldwijd begint bij u. Wees de verandering die u wilt zien voor degenen die geen stem hebben!