Donateur Handvest

Filantropie is gebaseerd op vrijwillige actie voor het algemeen welzijn.
Om ervoor te zorgen dat filantropie het respect en het vertrouwen van het grote publiek verdient en dat donoren en potentiële donoren het volste vertrouwen hebben in de organisaties zonder winstoogmerk en de redenen waarom zij om ondersteuning vragen, verklaren we dat alle donoren deze rechten hebben:

Geïnformeerd worden over de missie van de organisatie, over de manier waarop de organisatie van plan is om gedoneerde middelen te gebruiken en over haar vermogen om donaties effectief te gebruiken voor de beoogde doeleinden.

Om op de hoogte te zijn van de identiteit van degenen die in de raad van bestuur van de organisatie werkzaam zijn, en om een voorzichtig oordeel te vellen over de verantwoordelijkheden van het penningmeesterschap.

Toegang hebben tot de meest recente financiële overzichten van de organisatie.

Om er zeker van te zijn dat hun donaties worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn gegeven.

Om de juiste bevestiging en erkenning te ontvangen.

Om verzekerd te zijn dat informatie over hun donaties met respect en vertrouwelijkheid wordt behandeld in de mate die wettelijk is bepaald.

Te verwachten dat alle relaties met personen die de organisatie van belang zijn voor de donoren een professionele aard hebben.

Om te worden geïnformeerd of degenen die vragen om donaties, daadwerkelijke vrijwilligers of medewerkers van de organisatie zijn.

Om de mogelijkheid te hebben om hun namen uit de mailinglijst te verwijderen.

Zich vrijvoelen om vragen te stellen bij het doen van een donatie en om snelle, eerlijke en openhartige antwoorden te ontvangen.

Toegang krijgen tot de nieuwste financiële rapporten van ROLDA.