Geschiedenis van openbare dierenopvangcentra

Om de crisis van dakloze honden en het groteske karakter van openbare dierenopvangcentra in Roemenië te kunnen begrijpen, moet je iets weten over de recente geschiedenis van het land. Na de Tweede Wereldoorlog maakte de Sovjetbezetting een communistische opstand en de omverwerping van de monarchie mogelijk.

Tot de nieuwe revolutie in 1989 en de val van dictator Nicolae Ceauşescu werd een groot deel van Roemenië’s rijkdom gestolen door de Sovjets of ging verloren door corruptie. Roemenië werd daardoor een zeer arm land en is nog steeds een van de armste lidstaten van de EU.
De economische tegenspoed betekende een bloei van verboden en illegale manieren om geld te verdienen – een secundaire en onbetrouwbare ‘zwarte markt’. Een van de bijzonder verontrustende en gruwelijke beroepen die uit deze ondergrondse economie voortkwamen, waren / zijn openbare dierenasielen. Historisch gezien waren deze zogenaamde ‘dierenopvangcentra’ in wezen slachthuizen, waar honden op brutale wijze werden vermoord, gevild en uiteengereten voor organische materialen die verkocht konden worden in de mode- en cosmetica-industrie.

Onder het communisme en Ceauşescu had de barbaarse en walgelijke praktijk van het afslachten van honden voor hun huid de zwerfpopulatie in toom gehouden. De ineenstorting van de dictatuur wat een vrijere pers tot gevolg had, dit samen met de opkomst van het internet, de toetreding van Roemenië tot de EU en het „beschaafd“ willen overkomen in de ogen van het westen betekende een welkom einde aan deze gruwelijke praktijk. In de 3 decennia daarna is de populatie dakloze honden echter omhooggeschoten. De uitgestrekte betonnen oerwouden van de industriële complexen die door de Sovjets zijn gecreëerd en achtergelaten, dienden als perfecte broedplaatsen voor zwerfhonden en boden een zekere mate van beschutting tegen het Romeense klimaat (de winters in Roemenië zijn wreed en de zomers verstikkend). Deze enorme stijging van de zwerfhondenpopulatie heeft ironisch genoeg een nieuwe markt gecreëerd voor openbare dierenopvangcentra.

Hun inkomen is afkomstig van publieke middelen, van de Roemeense overheid die hen betaalt op basis van het aantal honden dat ze van de straat kunnen ‘verwijderen’. Ze geven niet om het welzijn van dieren, ze euthanaseren bij elke gelegenheid en er zijn geen regelmatige/onaangekondigde inspecties om ze ter verantwoording te roepen. Het kan de directie niet schelen of de opvang een beerput is geworden waarbinnen hongersnood, ziekte en geweld aan de orde van de dag zijn. Het is een frequente en tragische gebeurtenis dat voorheen gezonde honden in opvangcentra worden gebracht en spoedig sterven aan gemakkelijk te voorkomen ziekten en verwondingen.

Openbare dierenopvangcentra NU

Deze situatie werd in 2013 nog veel erger. Na een zogenaamde aanval in Boekarest door een roedel zwerfhonden met als resultaat de tragische dood van een kind mochten de opvangcentra 14 dagen na vangst van de dieren hen euthanaseren. Zachte en onderdanige honden worden gemakkelijk gevangen, waardoor de agressieve en wilde honden zich kunnen voortplanten. Bovendien werden in Roemenië in 2016 dierenvallen, het castreren/steriliseren van honden en het terugbrengen van die honden in hun territorium illegaal. Dus honden van de straat halen betekende alleen maar meer overlevingsmiddelen voor de zwerfhonden die in het wild achterblijven. De enige goede uitkomst voor honden die ongelukkig genoeg in een openbaar dierenasiel terecht zijn gekomen, is de kans op adoptie in een goede thuis. Door de weerzinwekkende omstandigheden is de kans op adoptie echter klein. Het gedrag van de overheid en de openbare dierenopvangcentra heeft een vicieuze cirkel gecreëerd van een steeds groter wordende zwerfhondenpopulatie en nieuwe openbare dierenasielen die profiteren van de situatie en gemakkelijk geld verdienen door het vermoorden van dakloze honden.

Wat doet ROLDA om te helpen?

Ondertussen adopteert ROLDA waar mogelijk honden van openbare dierenasielen, omdat het leven daarbinnen erger is dan leven in het wild. Zo vaak als we kunnen, neemt ROLDA honden uit die nachtmerrie mee naar het ROLDA dierenasiel en gaat op zoek naar een liefdevolle nieuwe thuis. Elk jaar vertegenwoordigt dit slechts 5-10% van het aantal honden dat ROLDA redt. Het is essentieel dat honden zo snel mogelijk uit die giftige atmosfeer van openbare dierenasielen worden verwijderd. Hoe langer ze op deze afschuwelijke plaatsen doorbrengen, hoe langer ze worden blootgesteld aan geweld en ziekte. De ervaring die veel honden lijden in openbare dierenopvangcentra heeft een levenslange impact op hen in de vorm van psychologische littekens. Deze honden hebben veel meer tijd en middelen nodig om te revalideren – het kan duizenden euros kosten in gespecialiseerde zorg – sommigen herstellen nooit in de mate dat ze zouden kunnen worden herplaatst en velen blijven nog steeds onder onze zorg.

Openbare dierenopvangcentra zijn groteske moordhuizen die een plaag zijn in Roemenië.

Zelfs als openbare opvangcentra niet de vreselijke plaatsen waren die ze zijn, is het een zielig ontoereikende oplossing voor de crisis van meer dan 2,5 miljoen honden die momenteel dakloos en kwetsbaar zijn in Roemenië. Het uiteindelijke doel van ROLDA is om dat aantal dakloze honden terug te brengen naar 0, met elke hond op een dag in een gelukkige thuis. 2,5 miljoen honden passen niet in openbare opvangcentra. Het probleem moet bij de wortel worden aangepakt: het voorkomen van wilde honden zich te kunnen voortplanten met hulp van humane en effectieve sterilisatiecampagnes, ondersteund door voorlichting van het publiek, het verminderen van het aantal achtergelaten dieren en het creëren van propere en veilige opvangcentra van waaruit honden kunnen worden geadopteerd. Deze taak is natuurlijk een enorme onderneming en enorm duur. ROLDA heeft slechts beperkte middelen, vooral na de economische gevolgen van de pandemie.

Maar met de steun van geweldige en vriendelijke supporters zoals jij, zullen we dit doel bereiken!

Maak kennis met de nieuwste honden die door ROLDA zijn gered uit openbare opvangcentra

Sluit je aan bij ROLDA in onze missie en teken onze petitie

ROLDA is een pionier in een campagne om alle overtredende openbare dierenopvangcentra te sluiten, hun directie ter verantwoording te roepen en te lobbyen voor regelmatige inspecties. De EU is zich bewust van de uitzichtloze situatie, maar blijft onverschillig, ook al vormen deze plaatsen een gevaar voor zowel mens als dier. Bezoek de Engelstalige pagina om onze petitie te ondertekenen om de illegale dierenopvangcentra te sluiten. Verspreid het woord zodat ook anderen hetzelfde kunnen doen; alleen het publieke bewustzijn en de verontwaardiging zullen de EU tot actie dwingen.

De EU heeft strikte wetten op het gebied van dierenwelzijn die Roemenië overtreedt om openbare dierenopvangcentra te laten functioneren zoals ze doen. De dreiging van sancties en de intrekking van EU-financiering zou de Roemeense regering tot actie aanzetten – geld is het enige dat de regering respecteert.

Je kan ons ook helpen meer onschuldige pups uit openbare dierenopvangcentra te redden door:

Aan ROLDA te doneren, waardoor we onze fysieke en financiële capaciteit kunnen uitbreiden om kwetsbare honden veiligheid, comfort en genegenheid te geven.

Sponsor te worden van een van deze honden (en je hebt de mogelijkheid om ze een naam te geven als je een favoriete hondennaam hebt, of ter herinnering aan een geliefd huisdier uit het verleden).

Help asjeblief ROLDA om een zeldzaam baken van hoop te zijn voor de 2,5 miljoen dakloze honden in Roemenië.